پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

مديرکل پشتيباني و رفاه منصوب شد.

  • دوشنبه 3 مهر 1396
  • 14723

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، مهندس يداله لبافي به سمت مديركل پشتيباني و رفاه سازمان منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، مهندس يداله لبافي به سمت مديركل پشتيباني و رفاه منصوب شد.

 

دكتر مضطرزاده در اين حكم آورده: نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالي و بنا به پيشنهاد سرپرست محترم پشتيباني و منابع انساني، به موجب اين حكم به‌مدت 2 سال به عنوان مدير كل امور پشتيباني و رفاه منصوب مي‌شويد. اميد است با برنامه‌ريزي، پيگيري و مساعدت تمامي همكاران در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

گفتني است بعد از ظهر ديروز در مراسم توديع و معارفه‌اي كه به همين منظور برگزار شد از زحمات مجدانه حسن رهنما، مديركل پيشين پشتيباني و رفاه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با اهداي لوح سپاس قدرداني شد.#

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27