جمعه 12 آذر 1400
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

پژوهشگر پژوهشکده فناوري‌‌هاي نوين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران: جايزه مديريت فناوري و نوآوري به "مديريت" فناورانه و نوآورانه تعلق مي گيرد

  • دوشنبه 10 مهر 1396
  • 3937

 سازمان در رسانه‌ها

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27