پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب شد

  • شنبه 20 آبان 1396
  • 13266

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتر محمدعلی اردکانی به سمت سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب شد.

در اين حكم آمده: با توجه به توانمندي‌ها و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم بعنوان سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب مي‌شويد.

از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق هر چه بيشتر در خدمت به جامعة اسلامي و تحقق اهداف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را مسئلت دارم.#

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27