پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

سرپرست گروه ارزيابي و تجاري‌سازي منصوب شد

  • سه شنبه 28 آذر 1396
  • 11942

به موجب حكمي از سوي دكتر سیداحمد مظفري، معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري، دكتر مهران كياني راد، به سمت سرپرست گروه ارزيابي و تجاري‌سازي فناوري دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي دكتر سیداحمد مظفري، معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال فناوري، دكتر مهران كياني راد، به سمت سرپرست گروه ارزيابي و تجاري‌سازي فناوري دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني منصوب شد.

 

در اين حكم آمده: نظر به توانمندي و تجارب جنابعالي، به پيشنهاد مديركل محترم دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني سازمان، به موجب اين حكم به سمت سرپرست گروه ارزيابي و تجاري‌سازي فناوري دفتر تجاري‌سازي و كارآفريني منصوب مي‌شويد.

اميد است با برنامه‌ريزي، پيگيري و مساعدت تمامي همكاران در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27