پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

معاون پژوهشكده كشاورزي منصوب شد

  • یکشنبه 10 دی 1396
  • 12426

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر مجید معصومیان به سمت معاون پژوهشكده كشاورزي منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر مجید معصومیان به سمت معاون پژوهشكده كشاورزي منصوب شد.

در اين حكم آمده: نظر به مراتب شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده كشاورزي و تأييد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به مدت 2 سال به عنوان معاون پژوهشكده كشاورزي منصوب مي‌شويد.      
     از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق هر چه بيشتر در خدمت به جامعة اسلامي و تحقق اهداف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را مسئلت دارم.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27