پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

دوره ضيافت انديشه اساتيد برگزار مي‌شود

  • چهارشنبه 20 دی 1396
  • 11516

مديريت امور فرهنگي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كارگاه دانش‌افزايي دوره ضيافت انديشه اساتيد را برگزار مي‌كند.

مديريت امور فرهنگي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كارگاه دانش‌افزايي دوره ضيافت انديشه اساتيد را برگزار مي‌كند.

 

به گزارش روابط عمومي، اين كارگاه آموزشي از تاريخ 23 تا 27 دي 1396 در قالب دو كلاس با موضوعات «سبك زندگي» و «روشن فكري ديني» براي 70 نفر از اساتيد و اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار مي‌شود.

مدت زمان برگزاري اين كارگاه آموزشي 32 ساعت است.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27