پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

معاون پژوهشكده مكانيك منصوب شد

  • جمعه 22 دی 1396
  • 11448

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر فواد فرحانی بغلانی به سمت معاون پژوهشكده مكانيك منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر فواد فرحانی بغلانی به سمت معاون پژوهشكده مكانيك منصوب شد.

در اين حكم آمده: نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده مكانيك و تأييد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به مدت 2 سال به سمت معاون پژوهشكده مكانيك منصوب مي‌شويد.

اميد است با برنامه‌ريزي، پيگيري و مساعدت تمامي همكاران در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27