پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

جلسه شوراي بسيج سازمان برگزار شد

  • سه شنبه 1 خرداد 1397
  • 9831

جلسه شوراي بسيج سازمان با حضور فرمانده گردان و فرمانده بسيج سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جلسه شورای بسیج سازمان با هدف بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1397 با حضور فرمانده بسیج و فرمانده گردان و سایر مسولین بسیج سازمان برگزار شد.
در این جلسه که روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار شد آقای حسن رهنما فرمانده پايگاه به جايگاه برنامه ریزی جامع و بودجه عملیاتی سال  97 و اهمیت آن تاکید کرد، همچنین برنامه ریزی دقیق اهداف و برنامه اجرایی سال جاری را از همه همکاران فعال در پایگاه خواستار شد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27