پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

با راي هيئت مميزه، مرتبه علمي چهار نفر از اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران ارتقا يافت

  • سه شنبه 6 شهریور 1397
  • 7905

در جلسه هيئت مميزه سازمان و با راي اعضا، مرتبه علمي چهار نفر از اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران ارتقا يافت.

به گزارش روابط عمومي، جلسه هيئت مميزه سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران در تاریخ 1 مرداد 97 برگزار شد و با  رای اعضا، ارتقاي چهار نفر از اعضاي هيئت علمي به رتبه بالاتر مصوب شد.
در این جلسه ارتقاء دکتر وحیدرضا نفیسی عضو هیات علمی پژوهشكده برق و فناوری اطلاعات به مرتبه دانشیاری، دکتر ناهید خندان عضو هیات علمی پژوهشكده فناوری‎های شیمیایی به مرتبه دانشیاری، دکتر علی الیاسی عضو هیات علمی پژوهشكده فناوری‎های شیمیایی به مرتبه استادی و دکتر علیرضا عشوری عضو هیأت علمی پژوهشكده فناوری‎های شیمیایی به مرتبه استادی مورد تائيد قرار گرفت.

 

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27