پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

در پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات:

دانشجوي رشته ي مهندسي برق گرايش مخابرات از پايان نامه دوري دکتري دفاع کرد

  • دوشنبه 26 شهریور 1397
  • 7557

دانشجوي رشته ي مهندسي برق گرايش مخابرات از پايان نامه دوري دکتري در پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی: خانم  فاطمه درکه دانشجوي رشته ي مهندسي برق گرايش مخابرات در روز شنبه مورخ 24/6/97 از پايان نامه دوري دکتري با عنوان "مکان‌‌يابي شبکه‌‌ي سنسور بي‌‌سيم با استفاده از روش همکاري ميان گره‌‌ها  و پيچيدگي محاسباتي کم" در پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات دفاع کرد.

اساتید راهنمای این پایان‎نامه، دكتر غلامرضا محمدخانی از سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران و دکتر پاییز عزمی از دانشگاه تربیت مدرس بودند.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27