پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

هشتاد و يکمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازي تشکيل شد

  • یکشنبه 20 آبان 1397
  • 7070

هشتاد و يکمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل و 2 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: در هشتاد و یکمین جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران 2 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.
در این جلسه طرح «تدوين الگوي ارزيابي هوش سازماني، سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران و راهكارهاي ارتقاء آن» مجری دکتر حاجی حسینی برای اجرا تصویب شد.
همچنین در این جلسه با خاتمه طرح «بررسی عوامل کاهش باروری و افزایش سقط جنین در گاوهای شیری و راههای بهبود آن» مجری آقای دکتر زندی موافقت شد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27