پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

هشتاد و دومين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازي تشکيل شد

  • یکشنبه 27 آبان 1397
  • 7064

هشتاد و دومين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل و 2 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: در هشتاد و دومین جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران 2 طرح پژوهشي تصویب شد.
در این جلسه طرح «ردیابی اثرات اپیستازی در مطالعات پویش ژنومی گیاهان» مجری خانم دکتر حسین پور و طرح «تیمار شیمیایی/فیزیکی ضایعات طبیعی برای تولید بیورسورفاکتانت» مجری خانم دکتر صفارزاده برای اجرا تصویب شد.

 

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27