پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي سازمان

  • شنبه 10 آذر 1397
  • 7151

در جلسه هيات مميزه سازمان با ارتقاي مرتبه دو نفر از اعضاي هيات علمي موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی: در ششمین جلسه از دوره هفتم هيات مميزه سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران که در روز سه‌شنبه مورخ 97/9/6 برگزار گرديد با ارتقاي مرتبه دو نفر از اعضاي هيات علمی موافقت شد.
بر اساس تصمیم اعضای هيات مميزه سازمان آقاي دكتر مهران کیانی راد عضو هیات علمی پژوهشكده زیست فناوری از استادیاری به مرتبه دانشياری و خانم دكتر شهره صفارزاده متین عضو هیات علمی پژوهشكده فناوری‎های شیمیایی از استادياری به مرتبه دانشياری ارتقا یافتند.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27