پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

هشتاد و هشتمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل شد

  • چهارشنبه 26 دی 1397
  • 5329

هشتاد و هشتمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل و 6 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: در هشتاد و هشتمین جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران با خاتمه 4 طرح پژوهشي داخلی و شروع 2 طرح بیرونی موافقت شد.
در این جلسه با خاتمه طرح‎های‎ داخلی با عنوان "تهیه داروی توپیرامات در مقیاس صنعتی" مجری دکتر فرج اله مهنا زاده
 طرح داخلی با عنوان "طراحی و پیاده سازی سامانه تشخیص سیگنال P300 از سایر اجزای EEG" مجری دکتر سید وهاب شجاع الدینی
 طرح داخلی با عنوان "تثبیت آنزیم نارینجیناز با روش CLEAs نانومغناطیسی" مجری دکتر هما ترابی‎زاده
طرح داخلی با عنوان "بررسی عملکرد فرآیند افت فشار کنترل شده سریع در استخراج روغن" مجری دکتر ایکانی و  دکتر ناهید خندان موافقت شد

همچنین با اجرای طرح های زیر موافقت گردید.
طرح بیرونی "بهبود مقاومت به اتانول در مخمر ساکارومایسس با استفاده از روش تکامل تطبیقی" مجری دکتر خسرو رستمی و مهرداد آذین
 طرح بیرونی "ارتقاء باقیمانده سنگین نفتی پالایشگاه نفت با کاتالیست های زئولیتی" مجری دکتر زرین نصری

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27