پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

بازديد رييس و مديران سازمان از شرکت بهينه فرايند آزما

  • سه شنبه 2 بهمن 1397
  • 5537

رييس سازمان با همراهي مديران از شرکت بهينه فرايند آزما در مجموعه مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر علیرضا عشوری رييس سازمان با همراهي مديران دوشنبه (1/ 11/ 97) از  شرکت بهينه فرايند آزما در مجموعه مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان بازديد کرد.
در این دیدار رییس سازمان و هیات همراه از نتايج تحقيقات اين شركت دانش بنيان در زمينه ارائه خدمات کاليبراسيون کميت‎هاي دما، جرم،‌ رطوبت، فشار، حجم، دانسيته، ابعاد، دور، ضريب شکست (رفراکتومتر)، هدايت سنجي مايعات، طول موج و جذب فتومتري (اسپکتروفتومتر و کدورت سنج) و دستگاه‎هاي HPLC، GC, IC, TOC, IR, FTIR، BOD, Particle Counter ، DO ، بوتيرومتر، ويسکومتر، پلاريمتر، تيتراتور، کارل فيشر، کلرسنج و هودهاي لامينار بود آشنا شدند.  
 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27