پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

هشتاد و نهمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل شد

  • چهارشنبه 3 بهمن 1397
  • 5556

هشتاد و نهمين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل و 2 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: در هشتاد و نهمین جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران با خاتمه 1 طرح پژوهشي داخلی و شروع 1 طرح بیرونی موافقت شد.
در این جلسه با خاتمه طرح‎‎ داخلی با عنوان «طرح بهینه سازی جوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی خارخاسک» مجری دکتر معصومیان مواقت شد.
همچنین با اجرای طرح بیرونی با عنوان «بهینه سازی تولید کفیر از دانه های کفیر در مقیاس آزمایشگاهی» مجریان دکتر کیانی راد  و دکتر زارع موافقت شد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27