پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

نود و دومين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل شد

  • شنبه 27 بهمن 1397
  • 5809

نود و دومين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشکيل و 3 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: در نود و دومين جلسه شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران با خاتمه 2 طرح پژوهشي بیرونی و شروع 1 طرح داخلی موافقت شد.
در این جلسه با خاتمه طرح‎‎‎های بیرونی با عنوان «بررسی امکان تولید هورمون FSH انسانی نوترکیب در میزان لشمانیا تارنتوله» مجری خانم دکتر امینی بیات و  «بررسی اثرات فیتوژنیتک یا اسانس‎ها بر فراسنجه‎های تخمیر  شکمبه‎ای در گاوهای شیری ...» مجری خانم دکتر باقری ورزنه موافقت شد.
همچنین با اجرای طرح داخلی با عنوان «توسعه پوشش های یخ گریز برپایه کامپوزیت پلیمر ...» مجری دکتر آهنگرانی موافقت شد.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27