جمعه 12 آذر 1400
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

چهلمين جلسه شوراي ارزيابي توانمندي هاي فناورانه برگزار شد

  • دوشنبه 13 اسفند 1397
  • 2518

در جلسه شوراي ارزيابي توانمندي‎هاي فناورانه توانمندي فناورانه 2 شرکت تاييد شد.

به گزارش روابط عمومی: چهلمین جلسه شوراي ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه در سازمان پژوهش‌هاي علمي وصنعتي ايران، با حضور معاون نوآوري و تجاري سازي، مديركل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه ها و صنعت، دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران، عضو هیأت مدیره انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران و جمعي از اعضاء هيأت علمي سازمان و مدعوين بيرون از سازمان در روز يكشنبه 05/ 12/ 97 در محل سازمان برگزار شد.

در اين جلسه پس از بررسي توانمندي‌هاي فناورانه اظهار شده از طرف شركت‌هاي توليدي و خدمات فني و مهندسي، با تمدید تایید توانمندي فناورانه شركت زر ماكارون براي طرح اظهاری با عنوان " توليد لازانياي پيش پخت با استفاده از سيستم بخار آب"و شرکت توليدي شيميايي كلران براي دو طرح اظهاری با عناوین " توليد محصول کلسيم هيپوکلريت(پرکلرين)" و "محصول کلسيم کلرايد" موافقت شد.

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27