پنجشنبه 27 مرداد 1401
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

سرپرست «پژوهشکده مطالعات فناوري‌هاي نوين» منصوب شد

  • سه شنبه 27 فروردین 1398
  • 4497

دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دکتر طاهره ميرعمادي را به سمت سرپرست پژوهشکده مطالعات فناوري‌هاي نوين سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در این حکم آمده است:

"با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزنده سرکارعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری، به موجب این حکم از تاریخ 27/12/97 به سمت سرپرست پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین منصوب می‌شوید."

قابل ذکر است خانم دکتر میرعمادی دانشیار این پژوهشکده است.

 رويدادهای داخلی

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27