جمعه 12 آذر 1400

همکاران

همکاران

  • جعفر سالمي (مديركل دفتر برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي)
  • ****  **** (معاون مديركل دفتر برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي)
  • مريم محبي (مسئول دفتر برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي)
  • حسن رهنما (رئيس گروه نظارت و ارزيابي)
  • ناصر صادقي (كارشناس مسئول گروه نظارت و ارزيابي)
  • ****  **** (رئیس گروه برنامه‌ريزي و بودجه)
  • سعيد رحماني (كارشناس بودجه)
  • ****  **** (رئيس گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)
  • ربابه جودي (كارشناس مسئول گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)

  • 10663
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات